Αναστάσιος Γαβράς

Αναστάσιος Γαβράς

39 Ετών

Μαθηματικά για IB - A Levels - GCSE - SAT

Πιστοποιημένος


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Μαρούσι

6977449575

angavras@gmail.com


Προσωπική Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1198

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

32

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ