ourPolicy

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που διέπουν το TeacherFinder


1. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ρυθμίζουν τη Χρήση και τη Λειτουργία του δικτυακού τόπου teacherfinder.gr. Όλοι οι συνδρομητές και οι χρήστες του teacherfinder.gr καλούνται να διαβάσουν τους Όρους Χρήσης προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του δικτυακού τόπου teacherfinder.gr συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις μπορούν να αλλαχθούν από τους διαχειριστές του teacherfinder.gr οποτεδήποτε, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς να χρειάζεται η πρότερη ενημέρωση. Η συνέχιση της χρήσης της ιστοσελίδας από τους χρήστες μετά από την ημερομηνία ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών στους Όρους Χρήσης θα εκλαμβάνεται ως αποδοχή από τους χρήστες των αλλαγών αυτών. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, παρακαλούμε μην εγγραφείτε και μην χρησιμοποιήσετε το teacherfinder.gr. Εάν επιθυμείτε τη διαγραφή του λογαριασμού που δημιουργήσατε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

1.1 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ


Η έγκριση της δημοσίευσης της αγγελίας ή/και του προφίλ σας έγκειται στην κρίση των διαχειριστών της ιστοσελίδας, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να απορρίψουν και να αρνηθούν τη δημοσίευση ή να διαγράψουν οποιαδήποτε αγγελία δεν πληροί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή/και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας (π.χ. ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο, χρήση κεφαλαίων, μη συμμόρφωση χρήστη). Οι διαχειριστές του teacherfinder.gr διατηρούν πάντα το δικαίωμα να προβούν σε οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση του περιεχομένου της δημοσίευσης για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη συνοχή και τη σαφήνεια της ιστοσελίδας, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν πάντα τον καταχωρητή. H μη συμμόρφωση του χρήστη/καταχωρητή με τις εκάστοτε υποδείξεις των διαχειριστών μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών, χωρίς περαιτέρω αιτιολόγηση, επεξήγηση ή τεκμηρίωση.

1.2 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ


Οι συνδρομητές αποδέχονται πλήρως ότι η επεξεργασία, επιμέλεια και δόμηση της αγγελίας ή/και του προφίλ τους, γίνεται εξ ολοκλήρου και αποκλειστικά από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα να διορθώσουν και να προσαρμόσουν το περιεχόμενο της δημοσίευσης, όπως κρίνουν απαραίτητο. Το teacherfinder.gr δεν υποχρεούται να παρέχει κανένα μηχανισμό ή πρόσβαση σε επεξεργασία και διαχείριση περιεχομένου στους συνδρομητές του.

1.3 ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ


Οι συνδρομητές ή/και χρήστες του teacherfinder.gr δεν έχουν το δικαίωμα να διαγράψουν απευθείας την δημοσίευσή τους μετά την καταχώρησή της στη βάση δεδομένων του συστήματος. Σε περίπτωση που μία δημοσίευση δεν είναι πλέον επίκαιρη, ο συνδρομητής ή/και χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τους διαχειριστές του teacherfinder.gr μέσω μηνύματος από τον προσωπικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (για λόγους πιστοποίησης στοιχείων) και να αιτηθεί την αμετάκλητη διαγραφή της δημοσίευσης και όλων των προσωπικών του στοιχείων. Οι διαχειριστές του teacherfinder.gr διατηρούν το δικαίωμα άρνησης της διαγραφής οποιασδήποτε δημοσίευσης, εφόσον δεν μπορούν να πιστοποιηθούν επαρκώς τα στοιχεία του χρήστη/καταχωρητή της δημοσίευσης.


Οι συνδρομητές που επιθυμούν τη διαγραφή της δημοσίευσής τους πριν τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής που έχουν επιλέξει, δεν δικαιούνται σε καμία περίπτωση επιστροφή χρημάτων. Επιστροφή χρημάτων δικαιούνται μόνο οι συνδρομητές που χρέωσαν ηλεκτρονικά την κάρτα τους μετά από δικό τους λάθος 2 φορές (διπλή χρέωση) αντί για μία φορά (μοναδική χρέωση) που απαιτείται για την ενεργοποίηση του προφίλ τους και εφόσον δεν έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που ορίζει η ελληνική νομοθεσία. Στην περίπτωση αιτήματος και αξίωσης επιστροφής χρημάτων και διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών διαφήμισης για οποιονδήποτε λόγο, ο τρόπος και η διαδικασία για την επιστροφή χρημάτων καθορίζεται πλήρως από το teacherfinder.gr και περιλαμβάνει όλες τις αντίστοιχες χρεώσεις και κρατήσεις που επιβαρύνουν πλήρως τον συνδρομητή και κατά συνέπεια καθορίζουν το τελικό ποσό επιστροφής.


Οι διαχειριστές του teacherfinder.gr θα διαγράφουν απευθείας και χωρίς καμία προειδοποίηση οποιαδήποτε δημοσίευση (προφίλ) στην περίπτωση που ο συνδρομητής (κάτοχος του αντίστοιχου προφίλ) αποστείλει παράνομα, προσβλητικά, χλευαστικά (ειρωνικά), επιθετικά μηνύματα, απειλητικά μηνύματα (περί μηνύσεων, αγωγών, καταγγελιών) ή μηνύματα για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή ηθικής φύσεως προς τους διαχειριστές της πλατφόρμας. Επίσης, θα διαγράφουν απευθείας οποιαδήποτε δημοσίευση (προφίλ) μετά από σχετική αναφορά (καταγγελία) που αφορά τον κάτοχο του αντίστοιχου προφίλ και σχετίζεται με ανάρμοστη συμπεριφορά ή επιλήψιμες (αξιόποινες) πράξεις που δεν συνάδουν με την ιδιότητα του εκπαιδευτικού. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συγκεκριμένος χρήστης (συνδρομητής) θα αποκλείεται διά παντός από το teacherfinder.gr και δεν θα δικαιούται σε καμία περίπτωση επιστροφή χρημάτων.

1.4 ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ ΧΡΗΣΤΗ


Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης του TeacherFinder ο κάθε χρήστης (ιδιώτης) συμφωνεί με τα παρακάτω:

 1. Η καταχώρηση-διαφήμισή του δεν θα περιέχει σε καμία περίπτωση απειλητική, παράνομη, συκοφαντική, άσεμνη ή προσβλητική πληροφορία, καθώς επίσης πληροφορία που δίνει αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζει κάθε εφαρμοσμένο νόμο.

 2. Το περιεχόμενο της καταχώρησης-διαφήμισής του δεν θα παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου καθώς επίσης δεν θα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα κτήσης χωρίς την απόκτηση άδειας από το δικαιούχο.

 3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της παρεχόμενης φόρμας καταχώρησης, μπορούνε ελεύθερα να δημοσιευθούνε στο site του TeacherFinder. Η μορφή της δημοσίευσης αυτής καθορίζεται πλήρως από το TeacherFinder. Σαφέστατα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή της αγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση το TeacherFinder προβαίνει άμεσα στη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τη βάση του.

 4. Δεν θα διαβιβάσει σε καμία περίπτωση υλικό κάθε είδους που εμπεριέχει ιό ή άλλο επιζήμιο στοιχείο.

 5. Θα λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα από το TeacherFinder (μέσω email, SMS) τα οποία μπορεί να περιέχουν και διαφημιστικά links.

 6. Θα ενημερώνει άμεσα τους διαχειριστές του TeacherFinder σχετικά με οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τα στοιχεία της δημοσίευσής του. Είναι υποχρέωσή του να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία της δημοσίευσής του διατηρούνται ενημερωμένα.

1.5 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


Η διαδικασία αξιολόγησης του εκάστοτε καθηγητή καθορίζεται πλήρως από το TeacherFinder με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και των δύο εμπλεκόμενων μερών (μαθητή και καθηγητή). Βασικός στόχος της διαδικασίας που ακολουθείται, είναι η δημοσίευση μιας πραγματικής και επαληθευμένης αξιολόγησης που έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα για τους επισκέπτες της πλατφόρμας. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης-χρήστης της πλατφόρμας μπορεί να λαμβάνει υπόψη του τις αξιολογήσεις αλλά πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι αποτελούν προσωπικές απόψεις και επομένως δεν πρέπει να βασίζεται μόνο σε αυτές. Η διαδικασία αξιολόγησης έχει ως εξής:

 1. Ο καθηγητής λαμβάνει στο κινητό του έναν μοναδικό σύνδεσμο (link) που παραπέμπει στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

 2. Ο καθηγητής πρέπει να αποστείλει με sms το link αυτό στο κινητό του μαθητή από τον οποίο θέλει να λάβει αξιολόγηση.

 3. Ο μαθητής με τη σειρά του οφείλει να συμπληρώσει όλα τα πεδία της φόρμας αξιολόγησης με υπευθυνότητα και ειλικρίνεια και κατόπιν να ακολουθήσει την διαδικασία πιστοποίησης που απαιτείται ώστε να καταχωρηθεί στο σύστημα η αξιολόγησή του.

 4. Η αξιολόγηση αυτή περνάει από έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν παραβιάζονται οι όροι χρήσης της πλατφόρμας και κατόπιν δημοσιεύεται στο προφίλ του καθηγητή.

Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση το TeacherFinder διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύσει οποιαδήποτε αξιολόγηση είναι προσβλητική ή παρουσιάζει μία διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας και ως εκ τούτου πλήττει την αξιοπιστία του καθηγητή. Τέλος, ο καθηγητής δεν έχει το δικαίωμα να διαγράψει απευθείας την αξιολόγηση μετά την δημοσιευσή της στο προφίλ του. Παρόλα αυτά, διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώσει τους διαχειριστές του TeacherFinder μέσω μηνύματος από τον προσωπικό λογαριασμό του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (για λόγους πιστοποίησης στοιχείων) και να αιτηθεί την αμετάκλητη διαγραφή της αξιολόγησης αυτής, αιτιολογώντας τους λόγους διαγραφής. Οι διαχειριστές του teacherfinder.gr διατηρούν το δικαίωμα άρνησης της διαγραφής οποιασδήποτε αξιολόγησης, εφόσον δεν συμφωνούν με τους λόγους διαγραφής.

1.6 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ


Η διαδικασία πιστοποίησης του εκάστοτε καθηγητή καθορίζεται πλήρως από το TeacherFinder με στόχο να διασφαλιστεί η προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Μέσω της διαδικασίας πιστοποίησης, γίνεται επαλήθευση της ταυτότητας και των πτυχίων (τίτλων σπουδών) που δηλώνει ο εκάστοτε καθηγητής κατά την εγγραφή του στην πλατφόρμα. Στόχος της πιστοποίησης είναι η δημιουργία ενός επιπλέον αντικειμενικού κριτηρίου επιλογής καθηγητή. Έτσι, ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος (μαθητής, γονέας, φοιτητής) θα μπορεί να είναι σίγουρος ότι τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο προφίλ ενός πιστοποιημένου καθηγητή είναι αληθή (πραγματικά στοιχεία) και ότι ο καθηγητής είναι αυτός που δηλώνει. Οι καθηγητές που έχουν πιστοποιηθεί φέρουν στο προφίλ τους την χαρακτηριστική ένδειξη με το εικονίδιο "Πιστοποιημένος" ή "Πιστοποιημένη".

Η υπηρεσία πιστοποίησης καθηγητών δεν αποτελεί εργαλείο πιστοποίησης της Διδακτικής Επάρκειας και των Επαγγελματικών Προσόντων του εκάστοτε καθηγητή. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία που ακολουθείται δεν πιστοποιεί σε καμία περίπτωση ότι ο καθηγητής διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες ή τον επαγγελματισμό (συνέπεια, συστηματικότητα, υπευθυνότητα, σοβαρότητα) προκειμένου να διδάσκει το αντικείμενό του.

2. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ


Σε καμία περίπτωση το TeacherFinder δεν φέρει ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ή για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, παρεπόμενες, θετικές ή αποθετικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από αυτό το δικτυακό τόπο ή από οποιαδήποτε χρήση αυτού ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο ή άλλη πηγή προς την οποία υπάρχει διασύνδεση, παραπομπή ή δυνατότητα πρόσβασης από τον παρόντα δικτυακό τόπο, ή για τη χρήση, φόρτωση (download) ή δυνατότητα πρόσβασης σε οποιαδήποτε υλικά, πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οποιωνδήποτε διαφυγόντων κερδών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμα και στην περίπτωση που οι διαχειριστές του TeacherFinder έχουν ενημερωθεί ρητώς για το ενδεχόμενο να προκύψουν τέτοιες ζημίες.

2.1 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Το TeacherFinder δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το TeacherFinder δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το TeacherFinder δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων το περιεχόμενό του τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχεται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά και ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο.


Ως αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενδέχεται να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω αυτής της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου. Συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχει συμβουλές, ούτε κάνει οποιεσδήποτε συστάσεις, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

2.2 ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Τo TeacherFinder δεν μπορεί να επαληθεύσει όλες τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρητές αγγελιών (καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές) ούτε να εγγυηθεί για τις γνώσεις, την διδακτική ικανότητα και τον επαγγελματισμό τους. Γενικά το TeacherFinder δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε προβληθέντα καθηγητή ή εκπαιδευτή. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να ελέγξει την οικονομική συμφωνία που πραγματοποιείται ανάμεσα στον προβληθέντα καθηγητή/εκπαιδευτή και τον ενδιαφερόμενο. Η οικονομική σχέση των δύο παραπάνω έγκειται σε μεταξύ τους συμφωνία την οποία το TeacherFinder δεν ελέγχει.


3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ


Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

3.1 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ


Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των εξαρτημάτων και του κώδικα που περιέχεται σε αυτό καθώς και την γενική εικόνα της ιστοσελίδας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του TeacherFinder εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού ή/και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται και διώκεται ποινικά η οποιαδήποτε χρήση και αναπαραγωγή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση των διαχειριστών του TeacherFinder.

3.2 ΧΡΗΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ


Όλα τα ονόματα προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται σε αυτήν την ιστοσελίδα αποτελούν εμπορικά σήματα του TeacherFinder εκτός από τα σήματα αυτά που υποδεικνύεται ότι κατέχονται από άλλες εταιρείες. Το TeacherFinder εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από αυτήν την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για μη εμπορική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων, που αποκτάται, διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές. Όλα τα λογότυπα του TeacherFinder και τα εμπορικά σήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή να αναπαραχθούν χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του TeacherFinder.


4. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Το TeacherFinder θεωρεί πολύ σημαντική την ασφάλεια των προσωπικών στοιχείων των χρηστών της ιστοσελίδας της και είναι υπεύθυνο για την διασφάλιση όλων των προσωπικών πληροφοριών που του παρέχονται. Διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας και η ιστοσελίδα διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπλέον στη περίπτωση «δεσμών» προς άλλους δικτυακούς τόπους, η ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

Το TeacherFinder φροντίζει επιμελώς για την προστασία και εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη-πελάτη. Το TeacherFinder ως κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες του. Από αυτά τα στοιχεία κάποια (αυτά που επιλέγει ο χρήστης) δημοσιεύονται στον κατάλογό μας ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον πελάτη. Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών του TeacherFinder και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η ενοικίαση, η μίσθωση και η πώληση σε τρίτους. Γενικά το TeacherFinder χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών-χρηστών για τους παρακάτω λόγους:

 1. Την αναλυτική ενημέρωση και πληροφόρησή τους σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών του.

 2. Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.

 3. Την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών του.

4.1 ΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ


Το TeacherFinder δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και την ποιότητα υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.