Βασίλειος Καρανικόλας

Βασίλειος Καρανικόλας

23 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6945720456

vasiliskaranikolas2000@gmail.com

live:33f77205b39aa48


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ391

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

42

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ