Θωμαή Ντάντου

Θωμαή Ντάντου

28 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών - Μελέτη Δημοτικού


(10.0)

από 1 αξιολόγηση


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6940647549

thomoula92@gmail.com

thomi thomi


Αξιολογήσεις  (1) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4210

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

109

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ