Βρέθηκαν 17 καθηγητές, 2 σελίδες


Θεραπευτές

Δασκάλα Ρέικι - ΣυμβουλευτικήThetaHealing Instructor

  Έως 40 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Ατομικές Συνεδρίες Ρέικι

  Έως 35 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Reiki - Ενεργειακές Θεραπείες

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Εκπαίδευσης Reiki

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Ρέικι

  Έως 30 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Ιδιαίτερα μαθήματα Reiki

  Έως 35 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Reiki - Crystal Healing

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Διαλογισμού - Συνεδρίες Reiki

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Αγγελικού Ρέικι

  Έως 40 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Μαθήματα Διαλογισμού

  Έως 30 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Πνευματική Διδασκαλία και Καθοδήγηση

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Tai Chi και Qigong

  Έως 20 ευρώ Στείλτε μήνυμα


ThetaHealing - Reiki ​

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα


Ιδιαίτερα μαθήματα Ρέικι

  Έως 25 ευρώ Στείλτε μήνυμα