Θεοδώρα Ρίμπα

Θεοδώρα Ρίμπα

58 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Φλώρινα

6980745533

rimbatheo@gmail.com

THEODORA RIMBA

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)961

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

70

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ