Θανάσης Μπάκας

Θανάσης Μπάκας

27 Ετών

Μαθήματα Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας


Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου


Λάρισα

6987790166

thanasisbakas@yahoo.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1261

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

31

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ