Στέλλα Καράμπελα

Στέλλα Καράμπελα

28 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά Μαθήματα


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Θεσσαλονίκη

6976853395

stella_kar93@hotmail.com

stella kar


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2646

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

118

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ