Σπύρος Βασιλόπουλος

Σπύρος Βασιλόπουλος

28 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών


University of Greenwich


Δάσος Χαϊδαρίου

6974228976

spiros_vass@hotmail.com

live:spiros_vass


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2106

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

93

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ