Σωτηρία Ελευθερίου

Σωτηρία Ελευθερίου

41 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Λογιστικής


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

2110149320

info@sotele.gr

sotiria.eleftheriou


Προσωπική Σελίδα


Προσωπικό Πορτφόλιο Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2906

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

176

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Personal PortfolioΛογιστικό Κύκλωμα
Απόσβεση Παγίων
Λειτουργία Λογαριασμών
Λογιστική Κόστους
Στοιχεία Κοστολόγησης
Αριθμοδείκτες Αποδοτικότητας
Mέθοδοι Αποσβέσεων Παγίων
Κατάσταση Ταμειακών Ροών
ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια
Αριθμοδείκτες Ρευστότητας
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ