Σωκράτης Σμαράιδος

Σωκράτης Σμαράιδος

27 Ετών

Εκπόνηση Εργασιών και Ερευνών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6981614068

swkra@outlook.com

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2754

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

144

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ