Σοφία Παπαδοπούλου

Σοφία Παπαδοπούλου

34 Ετών

Ιδιαίτερα Γραμμικού και Ελεύθερου Σχεδίου


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Αθήνα

6942254082

s.papas_arch@yahoo.gr


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2675

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

68

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ