Σοφία Κυρέλτση

Σοφία Κυρέλτση

24 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικών Μαθημάτων


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Νέο Σούλι Σερρών

6977083667

sofia.kyr1999@gmail.com

Σοφία Κυρέλτση


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1229

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

103

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ