Σέμη Κυρτσοπούλου

Σέμη Κυρτσοπούλου

52 Ετών

Ιδιαίτερα στα Ισπανικά


Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης


Ορεστιάδα

6944728345

syrmo.kyr@gmail.com

semi.kyrtso

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ563

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

42

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ