Νίκος Καραμπάσης

Νίκος Καραμπάσης

35 Ετών

Ιδιαίτερα Αρχαίων και Έκθεσης


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6986921111

knicolas001@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2142

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

62

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ