Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

27 Ετών

Εκπόνηση Εργασιών Πληροφορικής


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη

6951228158

tm0820@uom.edu.gr

nikos.papadopoulos.89


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)5644

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

279

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ