Ναταλία Μπλιγούρα

Ναταλία Μπλιγούρα

27 Ετών

Ιδιαίτερα Φυσικής και Μαθηματικών


Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων


Αθήνα

6947707688

phnatalia69@gmail.com

phnatalia69

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1065

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

66

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ