Μίλτος Δουλγεράκης

Μίλτος Δουλγεράκης

60 Ετών

Πανεπιστημιακά Μαθήματα Οικονομικών


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Aθήνα

6948266206

mdoulge62@gmail.com

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2937

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

123

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ