Μαύρα Μυλωνά

Μαύρα Μυλωνά

29 Ετών

Φιλολογικά - Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6976126141

mavra.mylona@gmail.com

mavra.mylona1

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1666

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

51

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ