Μαρίζα Κωνσταντίνου

Μαρίζα Κωνσταντίνου

24 Ετών

Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών


Πανεπιστήμιο Πειραιώς


Lund

6971942075

marizakonst@gmail.com

MARIZA KONSTANTINOU


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1734

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

78

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ