Μαρία Φτυλάκη

Μαρία Φτυλάκη

28 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα φιλολογικών μαθημάτων


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ηράκλειο Κρήτης

6971609755

maria_fti@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2134

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

143

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ