Μαρία Ανδρεανίδου

Μαρία Ανδρεανίδου

27 Ετών

Μαθήματα Digital Marketing


ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6980224516

maria15and@hotmail.com

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΟΥ


Προσωπική Σελίδα

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1182

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

203

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ