Λίτσα Μαστροσαββάκη

Λίτσα Μαστροσαββάκη

29 Ετών

Εκπόνηση Φοιτητικών Εργασιών


Πανεπιστήμιο Κύπρου


Λευκωσία

6945815332

litsamastrosavvaki@hotmail.gr


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1712

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

160

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ