Κωνσταντίνος Κνιθάκης

Κωνσταντίνος Κνιθάκης

33 Ετών

Οικονομικά - Λογιστική - ΑΟΘ


Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6937370803

kostasknithakis@hotmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)5079

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

204

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ