Κωνσταντίνος Μπάτσος

Κωνσταντίνος Μπάτσος

25 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα ΑΟΘ


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αθήνα

6974096461

kbatsos@yahoo.gr


Προσωπική Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4146

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

188

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ