Κωνσταντίνα Ζαφειροπούλου

Κωνσταντίνα Ζαφειροπούλου

29 Ετών

Ιδιαίτερα Αγγλικών - Ιταλικών - Γαλλικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6940747302

kwninazaf@gmail.com

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ4632

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

189

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ