Κλεονίκη Λαγουδάρη

Κλεονίκη Λαγουδάρη

25 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Γερμανικών - Μεταφράσεις


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Καβάλα

6982538663

nikila802@gmail.com

nikila11


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1816

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

74

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ