Κάτια Σαπκάρη

Κάτια Σαπκάρη

38 Ετών

Φιλολογικά Μαθήματα - Μελέτη Δημοτικού


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6975500294

ksapkari@gmail.com

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ

Youtube Κανάλι


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)5131

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

94

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ