Ιωάννα Τρίγκα

Ιωάννα Τρίγκα

48 Ετών

Έκθεση - Λογοτεχνία - Λατινικά


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αθήνα

6973242202

joan.triga@gmail.com

Ιωάννα Τρίγκα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1564

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

49

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ