Ιωάννα Κυρανάκη

Ιωάννα Κυρανάκη

42 Ετών

Διαδικτυακά Μαθήματα Φιλολογικών


Πανεπιστήμιο Κρήτης


Δήμος Ευρώτα

6947526930

ioannakir@hotmail.com

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΡΑΝΑΚΗ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)192

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

32

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ