Χαρά Τσιμέλα

Χαρά Τσιμέλα

25 Ετών

Ιδιαίτερα Χημείας - Φυσικής - Βιολογίας


Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Ζωγράφου

6978078606

tsimelahara@gmail.com

Hara Tsimela

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1925

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

66

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ