Χαρά Τσέργα

Χαρά Τσέργα

27 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Παλαμάς Καρδίτσας

6980427326

haratser@gmail.com

Chara Tserga

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1427

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

99

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ