Γιώργος Ιτσινές

Γιώργος Ιτσινές

35 Ετών

Μαθήματα Οικονομικών - Φοιτητικές Εργασίες


Πανεπιστήμιο Μακεδονίας


Θεσσαλονίκη

6947359945

itsigio@gmail.com

Facebook Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2250

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

121

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ