Γεωργία Μυστριώτη

Γεωργία Μυστριώτη

31 Ετών

Ιδιαίτερα Φιλολογικά


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αιγάλεω

6978047181

gmystr@phil.uoa.gr

geomystr@outlook.com.gr


Προσωπική Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1732

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

88

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ