Φώτης Κολοκυθάς

Φώτης Κολοκυθάς

33 Ετών

Ελεύθερο Σχέδιο - Εικαστικά - Ζωγραφική


Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας


Αμπελόκηποι

6974303934

fotiskolokithas@hotmail.com

Fotis Kolokithas


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ1131

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

26

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ