Έφη Κουντούρη

Έφη Κουντούρη

35 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Ιταλικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6974409536

ekountouri@aol.com

efi.kountouri


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1510

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

96

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ