Δημήτρης Νταλαμπίρας

Δημήτρης Νταλαμπίρας

26 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αιγάλεω

6978462736

dimntal@hotmail.com

dimntal_1


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2405

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

110

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ