Δημήτρης Νικολουδάκης

Δημήτρης Νικολουδάκης

34 Ετών

Εργασίες Ηλεκτρονικής και Μηχανολογίας


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6931137994

diminicols@gmail.com


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ2580

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

122

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ