Δημήτριος Βλάχος

Δημήτριος Βλάχος

36 Ετών

Γαλλικά - Ιδιαίτερα Μαθήματα


Πανεπιστήμιο της Σορβόνης - Paris 4


Αθήνα

6976742962

vlachosdim@outlook.com

keynes_state


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4470

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

179

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ