Χρυσόστομος Παπαγεωργίου

Χρυσόστομος Παπαγεωργίου

34 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Λογιστικής


(10.0)

από 7 αξιολογήσεις


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Λάρισα

6944231717

chrispap.greece@gmail.com


Αξιολογήσεις  (7) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1621

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

160

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ