Χριστίνα Φερενίδου

Χριστίνα Φερενίδου

40 Ετών

Μαθήματα Αγγλικών μέσω Skype


(9.9)

από 7 αξιολογήσεις


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αθήνα

6976686204

chrisfereni@gmail.com

just.christina


Αξιολογήσεις  (7) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4425

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

164

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ