Χριστίνα Φερενίδου

Χριστίνα Φερενίδου

40 Ετών

Μαθήματα Αγγλικών μέσω Skype


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Αθήνα

6976686204

chrisfereni@gmail.com

just.christina


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1954

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

47

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ