Αθανάσιος Στάμου

Αθανάσιος Στάμου

44 Ετών

Εργασίες και Μαθήματα στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό


(10.0)

από 11 αξιολογήσεις


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο


Κοζάνη

6948528556

stamou.athanasios@gmail.com


Προσωπική Σελίδα

LinkedIn Προφίλ


Αξιολογήσεις  (11) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2110

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

49

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ