Αθανασία Λάζαρη

Αθανασία Λάζαρη

50 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα Αγγλικών


(9.7)

από 3 αξιολογήσεις


Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Αθήνα

6981024097

athalazari50@gmail.com


Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)2840

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

86

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Personal PortfolioΠροπτυχιακός Τίτλος
Μεταπτυχιακός Τίτλος
Βιογραφικό I
Βιογραφικό II
Βιογραφικό III
  ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ