Άννα Χαρίτου

Άννα Χαρίτου

29 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών και Φυσικής


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης


Θεσσαλονίκη

6979046108

annacharitou90@gmail.com

anna charitou


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1709

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

81

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ