Αγγελίνα Βλάχου

Αγγελίνα Βλάχου

21 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθηματικών


(10.0)

από 1 αξιολόγηση


Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο


Γλυφάδα

6907660468

angelinavlachou@gmail.com


Αξιολογήσεις  (1) Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)4057

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

304

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ