Αλέξανδρος Μιχαήλ Κοκοσαλάκης

Αλέξανδρος Μιχαήλ Κοκοσαλάκης

32 Ετών

Ιδιαίτερα Μαθήματα SketchUp και VRay


Frederick University


Αθήνα

6932375129

alexkokoscve@hotmail.com

alexkokoscve


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1002

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

22

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ