Αγγελική Βενετσάνου

Αγγελική Βενετσάνου

38 Ετών

Ιδιαίτερα μαθήματα Τουρκικών


Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Ρόδος

6948011575

agelamelek@hotmail.com


Προσωπική Σελίδα

Facebook Σελίδα


Βιογραφικό (PDF)

Εκπαίδευση


Επαγγελματική Εμπειρία


Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες


 Προσωπικές σημειώσεις
 Φροντιστηριακές σημειώσεις
 Χρήση εξωσχολικών βιβλίων
 Συχνά διαγωνίσματα
 Διδασκαλία σε γκρουπ
 Δωρεάν το 1ο μάθημα
 Μαθήματα δημοτικού
 Μαθητές γυμνασίου / λυκείου
 Μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες
 Προετοιμασία για πανελλαδικές
 Υποστήριξη φοιτητών
 Εκπόνηση εργασιών

Στατιστικά Προφίλ(Ετήσια Στατιστικά)1163

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

62

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ