Βρέθηκαν 56 αποτελέσματα, 5 σελίδες


Στατιστική

Στατιστικές Αναλύσεις - Φοιτητικές ΕργασίεςΕκπόνηση Εργασιών και ΠτυχιακώνΙδιαίτερα Οικονομικών και ΜαθηματικώνΣτατιστική - SPSS - ΜαθηματικάΣτατιστική - Επιχειρησιακή Έρευνα - ΟικονομετρίαΣτατιστικές Αναλύσεις - SPSS - ExcelΙδιαίτερα μαθήματα ΑΟΘΣτατιστική - SPSS - ΜαθηματικάΣτατιστική - SPSS - MATLABΙδιαίτερα Στατιστικής και ΜαθηματικώνΣτατιστική Κοινωνικών Επιστημών με SPSSΓλώσσα Προγραμματισμού R - Microsoft Excel