Βρέθηκε 1 αποτέλεσμα, 1 σελίδα.


Παράλληλη Στήριξη και Ιδιαίτερα Μαθήματα

Σέρρες

13/08/2018 8:03 πμ.


 Μαθητές Δημοτικού   |    Εμπειρία 2 ετών   |    Προσαρμόσιμη


Είμαι άριστη απόφοιτος του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), άριστη γνώστης Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας, με διετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης και παρέχω υπηρεσίες Παράλληλης Στήριξης σε παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και λοιπές αναπηρίες, αλλά και κατ' οίκον διδασκαλία μαθητών τόσο με μικρές ή μεγάλες δυσκολίες, όσο και μαθητών χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες στις Σέρρες.