ourPolicy

Διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης που διέπουν το TeacherFinder


Όροι Χρήσης & Λειτουργίας


Όλοι οι συνδρομητές και οι χρήστες του TeacherFinder έχουν λάβει γνώση και έχουν αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης και λειτουργίας του TeacherFinder, όπως αυτοί διατυπώνονται στις παρακάτω παραγράφους.


- Γενικά

Τo TeacherFinder δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες που παρέχουν οι καταχωρητές αγγελιών (καθηγητές, δάσκαλοι, εκπαιδευτές) ούτε να εγγυηθεί για τους τίτλους σπουδών και τον επαγγελματισμό τους. Γενικά το TeacherFinder δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνο για την ποιότητα των υπηρεσιών του κάθε προβληθέντα καθηγητή ή εκπαιδευτή. Επιπλέον δεν είναι δυνατόν να ελέγξει την οικονομική συμφωνία που πραγματοποιείται ανάμεσα στον προβληθέντα καθηγητή/εκπαιδευτή και τον ενδιαφερόμενο. Η οικονομική σχέση των δυο παραπάνω έγκειται σε μεταξύ τους συμφωνία την οποία το TeacherFinder δεν ελέγχει.


- Έγκριση αγγελίας (Προφίλ)

Η έγκριση της αγγελίας σας έγκειται στην κρίση του διαχειριστή της ιστοσελίδας μας, ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει, αρνηθεί τη δημοσίευση ή να διαγράψει οποιαδήποτε αγγελία δεν πληροί τις προϋποθέσεις δημοσίευσης ή/και τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας (π.χ ακατάλληλο ή προσβλητικό περιεχόμενο, χρήση κεφαλαίων). Ο διαχειριστής του TeacherFinder διατηρεί πάντα το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε διόρθωση ή τροποποίηση του περιεχομένου της αγγελίας σας για λόγους που αφορούν αποκλειστικά τη συνοχή και τη σαφήνεια της ιστοσελίδας μας.


- Διαγραφή αγγελίας (Προφίλ)

Δεν έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε άμεσα ή να διαγράψετε την αγγελία σας μετά την καταχώρησή της στη βάση δεδομένων μας. Σε περίπτωση που η αγγελία σας δεν είναι πλέον επίκαιρη, παρακαλώ ενημερώστε μας μέσω μηνύματος, έτσι ώστε να ανανεώσουμε το περιεχόμενό της ή να τη διαγράψουμε από τη βάση δεδομένων μας. Οι καθηγητές που επιθυμούν τη διαγραφή του προφίλ τους πριν τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής, δεν δικαιούνται επιστροφή χρημάτων.


- Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το TeacherFinder φροντίζει επιμελώς για την προστασία και εχεμύθεια των προσωπικών δεδομένων του χρήστη-πελάτη. Το TeacherFinder ως κομμάτι των υπηρεσιών που παρέχει χρειάζεται να συλλέγει κάποια προσωπικά δεδομένα για τους χρήστες του. Από αυτά τα στοιχεία κάποια (αυτά που επιλέγει ο χρήστης) δημοσιεύονται στον κατάλογό μας ενώ τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται μόνο για την επικοινωνία με τον πελάτη. Οι προσωπικές πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά για την ορθή παροχή των αναγραφόμενων υπηρεσιών του TeacherFinder και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο, όπως ενδεικτικά είναι η ενοικίαση, η μίσθωση και η πώληση σε τρίτους. Γενικά το TeacherFinder χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών-χρηστών για τους παρακάτω λόγους:

  1. Την αναλυτική ενημέρωση και πληροφόρησή τους σχετικά με το περιεχόμενο των υπηρεσιών του.

  2. Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεών τους σχετικά με τις υπηρεσίες που τους προσφέρει.

  3. Την ενημέρωσή τους σχετικά με νέες προσφορές υπηρεσιών του.

- Συμμόρφωση χρήστη

Με την αποδοχή των όρων χρήσης του TeacherFinder ο κάθε χρήστης (ιδιώτης) συμφωνεί με τα παρακάτω:

  1. Η καταχώρηση-διαφήμισή του δεν θα περιέχει σε καμία περίπτωση απειλητική, παράνομη, συκοφαντική, άσεμνη ή προσβλητική πληροφορία, καθώς επίσης πληροφορία που δίνει αφορμή για πολιτική παρέμβαση ή παραβιάζει κάθε εφαρμοσμένο νόμο.

  2. Το περιεχόμενο της καταχώρησης-διαφήμισής του δεν θα παραβιάζει ή φαλκιδεύει τα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου καθώς επίσης δεν θα παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή προσωπικά δεδομένα ή οποιοδήποτε άλλο νομικό δικαίωμα κτήσης χωρίς την απόκτηση άδειας από το δικαιούχο.

  3. Όλα τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούνται μέσω της παρεχόμενης φόρμας καταχώρησης, μπορούνε ελεύθερα να δημοσιευθούνε στο site του TeacherFinder. Η μορφή της δημοσίευσης αυτής καθορίζεται πλήρως από το TeacherFinder. Σαφέστατα, ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την διαγραφή της αγγελίας του οποιαδήποτε στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση το TeacherFinder προβαίνει άμεσα στη διαγραφή όλων των προσωπικών δεδομένων του χρήστη από τη βάση του.

  4. Δεν θα διαβιβάσει σε καμία περίπτωση υλικό κάθε είδους που εμπεριέχει ιό ή άλλο επιζήμιο στοιχείο.

  5. Θα λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα από το TeacherFinder (μέσω email, SMS) τα οποία μπορεί να περιέχουν και διαφημιστικά links.

- Περιορισμός ευθύνης του TeacherFinder

Το TeacherFinder δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Το TeacherFinder δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το TeacherFinder δεν εγγυάται ότι ο δικτυακός του τόπος ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων το περιεχόμενό του τίθεται στη διάθεσή σας, σας παρέχεται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.


- “Δεσμοί” (links) προς άλλα sites

Το TeacherFinder δεν ελέγχει το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς επίσης και την ποιότητα υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banner. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους δικτυακούς τόπους που φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.


- Άδεια Χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε χρήση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά του περιεχομένου του δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτό, χωρίς την προηγούμενη άδειά του. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς απαγορεύεται να αποτελέσουν εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να «φορτωθούν», μεταδοθούν ή διανεμηθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.